Begeleiding / Coaching

Wanneer PSO

U kunt bij ons terecht voor de volgende problemen:

Persoonlijke problemen:
Relatieproblemen, opvoedingsproblemen, problemen met vriendschappen, communicatieproblemen, verlegenheid, rouw om dierbaren, levensfaseproblemen, karakter-, of identiteitsproblemen.
Werkproblemen:
Problemen door een reorganisatie, demotie, aard van het werk, functioneren (taken en functie), werkdruk, werksfeer, bedrijfscultuur, conflicten, relatie collega's / leidinggevenden, pesterijen, intimidaties, of geweld.

Wat nog meer

Wanneer u geen klachten of problemen hebt kunt u bij ons ook terecht voor een coaching. Met (job) coaching helpen we u uw persoonlijk functioneren (vaardigheden en competenties)  te verkennen en te verbeteren aan de hand van te voren opgestelde doelen en zelf ingebrachte thema's.

Hoe werkt PSO

Meestal kan binnen een week een eerste afspraak worden gemaakt. In  onze begeleiding  wordt van u een actieve inzet verwacht bv. door het uitvoeren van opdrachten, oefeningen en lichamelijke activiteiten. We proberen u inzicht te geven in de oorzaken van uw problemen en handvatten aan te reiken van 'hoe ermee om te gaan'. Desgewenst zal de omgeving (partner, werkgever) bij de begeleiding worden betrokken. We zullen steeds de begeleiding afstemmen op uw wensen, mogelijkheden en problematiek

Eerste gesprek (consult)

In dit eerste gesprek van circa 45 min. bespreekt u met de psycholoog uw  problemen,  waarvoor u ondersteuning of hulp zoekt. Dit kan resulteren in een advies of in een begeleidingsplan, waarin wordt vastgelegd welke doelen u wilt bereiken en binnen hoeveel tijd en zittingen dit gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld een conflict oplossen. We streven ernaar de begeleiding niet langer dan 5 ą 10 zittingen te laten duren.Tussentijds wordt er regelmatig geėvalueerd. Binnen een halfjaar na het afsluiten van de begeleiding kunt u een afspraak maken voor een nagesprek. Dit nagesprek is kosteloos.